"professional ice league" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: professional league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawodowa liga lodu
  1. professional przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is the first American woman to play in a men's professional league.

powered by  eTutor logo