"professional baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fachowy baseball
  1. professional przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The city was then without professional baseball for the next 15 years.

powered by  eTutor logo