"Amateur Championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amatorskie Mistrzostwa
  1. amateur przymiotnik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now he is the first to win three straight Amateur championships.

powered by  eTutor logo