"visit one's sports" — Słownik kolokacji angielskich

visit one's sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwiedzać czyjś sporty
  1. visit czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Find out everything you need to know about holidays in South West England, discover the Lake District with the Caravan Club and visit England's best sports museums.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo