"in sport" — Słownik kolokacji angielskich

in sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: in sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sporcie
  1. in przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has had success in many other sports as well.

    Podobne kolokacje: