ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports department" — Słownik kolokacji angielskich

sports department kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty departament
  1. sport rzeczownik + department rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For years, she was the only woman among some 50 men in the sports department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo