"sport says" — Słownik kolokacji angielskich

sport says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport oznacza
  1. sport rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fledgling sports daily also said it was undergoing some management changes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo