"with sport" — Słownik kolokacji angielskich

with sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: with sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze sportem
  1. with przyimek + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But with sports, and music the high school experience is still available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo