"school sport" — Słownik kolokacji angielskich

school sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport szkolny
  1. school rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    High school sports play a large role in the City's culture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo