ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recreational sport" — Słownik kolokacji angielskich

recreational sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekreacyjny sport
  1. recreational przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The rest of the fields are used by the university's recreational sports programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo