"host sports" — Słownik kolokacji angielskich

host sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty żywiące
  1. host czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Hope was equipped as a dual-purpose venue, hosting both stage plays and animal sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo