"of Sport" — Słownik kolokacji angielskich

of Sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: of sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze Sportu
  1. of przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He thought of other sports where the same technology could be used."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo