"into sport" — Słownik kolokacji angielskich

into sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: into sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do sportu
  1. into przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news was into sports already,- she turned the thing off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo