"into sports" — Słownik kolokacji angielskich

into sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do sportów
  1. into przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The news was into sports already,- she turned the thing off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo