"for Sports" — Słownik kolokacji angielskich

for Sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: for sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla Sportów
  1. for przyimek + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    But for most sports, this is no longer the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo