ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. sport called = sport zadzwonił sport called
3. tell BBC Sport = powiedz BBC Sport tell BBC Sport
4. represent in the sport = reprezentuj w sporcie represent in the sport
  • He started amateur wrestling from the age of six, being taught by his father who represented the Soviet Union in the sport.
  • Daniel Trenton (born 1 March 1977) is an Australian taekwondo coach and formerly represented his country in the sport at international level.
  • Bernardi represented Australia in the sport of rowing in 1988 and 1989.
  • The Shoalhaven Mariners were established in 2006 and represent the area in the sport of baseball.
  • There are governing bodies for most of the individual nations that are represented in the sport of orienteering.
  • Georgia has represented Australia on 12 occasions in the equestrian sport of dressage.
  • Leong had won many national fencing competitions and was part of the Singapore national team, representing the country in the sport from the year 2000-2001.
  • She has also represented Great Britain in the sport of gliding.
  • Represent North Brigade in the sport of rugby in 1990 and 1996.
  • Now, the funny old ewer represents the pinnacle of excellence in the sport of yacht racing.
5. present sport = obecny sport present sport
6. represent sports = reprezentuj sporty represent sports
7. show sports = widowisko sporty show sports
8. host sports = sporty żywiące host sports
10. visit one's sports = odwiedzać czyjś sporty visit one's sports
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.