ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty komisarz
  1. sport rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bridegroom, also 40, is the sports commissioner for New York City.

powered by  eTutor logo