"county commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisarz hrabstwa
  1. county rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The result was the election of the first black county commissioner.

powered by  eTutor logo