"show sports" — Słownik kolokacji angielskich

show sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko sporty
  1. show czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Cellar Bar is an informal basement bar which shows live televised sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo