ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport features" — Słownik kolokacji angielskich

sport features kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cechy sportu
  1. sport rzeczownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout the world, many team and one-on-one sports and games feature exhibition matches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo