"sports division" — Słownik kolokacji angielskich

sports division kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty podział
  1. sport rzeczownik + division rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This time, the sports division signed off on schedule, and viewers did not see the end of the match.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo