"at ABC Sports" — Słownik kolokacji angielskich

at ABC Sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: at sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy abecadle Sporty
  1. at przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he didn't really think girls were bad at sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo