Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
  • The project would cost more than $50 million, including the price of the land.
  • The whole project is expected to last 30 years and cost $400 billion.
  • As of 2011 the project is expected to last four to five more years and cost $4 billion.
  • The project will take two months and cost $12 million.
  • The companies did not say how much the project would cost.
  • But his project would have cost more than $30 million.
  • In all, the project will cost more than $52 million.
  • The project has cost more than $3 billion since it began in 1992.
  • The project will cost $60 million and take five years to complete.
  • The project will cost $3 million, half of it from the federal government.
4. project comes = projekt przychodzi project comes
6. project falls = projekt spada project falls
7. project leads = projekt prowadzi project leads
8. project results = wyniki projektu project results
9. project needs = projekt potrzebuje project needs
10. project looks = projekt patrzy project looks
11. project seems = projekt wydaje się project seems
12. project appears = projekt pojawia się project appears
13. project totaling = wynoszenie projektu project totaling
14. project comprises = projekt zawiera project comprises
15. project tends = projekt skłania się project tends
16. project complements = uzupełnienia projektu project complements
(11) continue, cover, span, extend
Kolokacji: 4
(15) expend, fund, occupy, finance
Kolokacji: 4
(23) face, undertake
Kolokacji: 2
(24) progress, near, flounder
Kolokacji: 3
(26) entail, mean, emphasize
Kolokacji: 3
(27) exist, last
Kolokacji: 2
(28) inspire, hope
Kolokacji: 2
(29) rely, depend
Kolokacji: 2
(30) await, differ
Kolokacji: 2
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.