Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(2) to, over, in, from, by, ...
Kolokacji: 13
8. instead of peace projects = zamiast projektów pokojowych instead of peace projects
9. that project = ten projekt that project
10. under the project = na mocy projektu under the project
11. per project = na projekt per project
  • There is no limit to the number of resources per project.
  • Policies up to $250 million can be issued per project.
  • This amount per project has ranged from $110.00 to $450.00.
  • Research grants are valued at up to €30,000 per project.
  • It is a $4 million fund with $40,000 made available per project per year.
  • The average cost per project is $1.5 million to $2 million.
  • Funding levels are modest, from $5,000 to $20,000, with $10,000 as the average amount awarded per project.
  • The latter amended the Federal limit per project to $500,000.
  • The demonstration disk is limited to six hours per project.
  • The average funding level is about two million Canadian dollars per project.
12. unlike projects = w odróżnieniu od projektów unlike projects

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.