Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"unlike projects" — Słownik kolokacji angielskich

unlike projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odróżnieniu od projektów
  1. unlike przyimek + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unlike many other cherished and long-delayed projects, it has succeeded in coming, almost alarmingly, to life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo