"project geared" — Słownik kolokacji angielskich

project geared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wyposażył w skrzynię biegów
  1. gear czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Contributions to projects geared towards promoting the tradition and spirit of the school are some of its primary functions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo