"colonial project" — Słownik kolokacji angielskich

colonial project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolonialny projekt
  1. colonial przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As with many colonial projects, though, the task these warriors-turned-administrators describe is easier said than done.

powered by  eTutor logo