BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"after the project" — Słownik kolokacji angielskich

after the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po projekcie
  1. after przyimek + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For most, life returned to normal after the project closed on 1 January 2001.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo