"project official" — Słownik kolokacji angielskich

project official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik projektu
  1. project rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Residents, project officials say, will lift themselves out of poverty.

powered by  eTutor logo