Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complicated project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowany projekt
  1. complicated przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This is one of the most complicated projects any construction firm could do."

powered by  eTutor logo