Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complicated issue" — Słownik kolokacji angielskich

complicated issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowana kwestia
  1. complicated przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the 10-week course itself has always seemed to present the most complicated issues.

powered by  eTutor logo