BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complicated issue" — Słownik kolokacji angielskich

complicated issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowana kwestia
  1. complicated przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the 10-week course itself has always seemed to present the most complicated issues.

powered by  eTutor logo