BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complicated relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowane stosunki
  1. complicated przymiotnik + relationship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If anything, they are building more of these complicated relationships.

powered by  eTutor logo