Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complicated" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complicated przymiotnik

complicated + rzeczownik
Kolokacji: 155
complicated process • complicated relationship • complicated issue • complicated system • complicated problem • complicated story • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. complicated process = skomplikowany proces complicated process
3. complicated issue = skomplikowana kwestia complicated issue
4. complicated system = skomplikowany system complicated system
5. complicated problem = skomplikowany problem complicated problem
6. complicated story = skomplikowana historia complicated story
7. complicated situation = zawikłana sytuacja complicated situation
8. complicated case = skomplikowany przypadek complicated case
9. complicated question = skomplikowane pytanie complicated question
10. complicated thing = skomplikowana rzecz complicated thing
11. complicated life = skomplikowane życie complicated life
12. complicated history = skomplikowana historia complicated history
13. complicated matter = skomplikowana sprawa complicated matter
14. complicated structure = skomplikowana struktura complicated structure
15. complicated task = skomplikowane zadanie complicated task
16. complicated way = skomplikowana droga complicated way
17. complicated pattern = skomplikowany wzór complicated pattern
18. complicated procedure = skomplikowana procedura complicated procedure
19. complicated formula = skomplikowana formuła complicated formula
20. complicated business = skomplikowany biznes complicated business
21. complicated set = skomplikowany zbiór complicated set
22. complicated series = skomplikowana seria complicated series
23. complicated arrangement = skomplikowane ustawienie complicated arrangement
24. complicated plot = skomplikowana fabuła complicated plot
25. complicated world = skomplikowany świat complicated world
czasownik + complicated
Kolokacji: 5
become complicated • sound complicated • grow complicated • prove complicated • get complicated
przysłówek + complicated
Kolokacji: 21
most complicated • far more complicated • extremely complicated • increasingly complicated • fairly complicated • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.