"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) of, with, to, on, in, ...
Kolokacji: 10
2. with lies = z kłamstwami with lies
3. to lies = do kłamstw to lies
4. on lies = na kłamstwach on lies
5. in a lie = w kłamstwie in a lie
7. from lies = z kłamstw from lies
8. through lies = przez kłamstwa through lies
9. by lies = przez kłamstwa by lies
10. after lie = po kłamstwie after lie

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.