"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. big lie = duże kłamstwo big lie
2. white lie = niewinne kłamstewko white lie
3. outright lie = kategoryczne kłamstwo outright lie
4. future lie = przyszłe kłamstwo future lie
5. little lie = mało kłamać little lie
6. True Lie = Prawdziwe Kłamstwo True Lie
7. blatant lie = bezczelne kłamstwo blatant lie
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.