"of one's lie" — Słownik kolokacji angielskich

of one's lie kolokacja
Popularniejsza odmiana: of lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś kłamstwo
  1. of przyimek + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps he is the father of lies, just as you said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo