"comforting lie" — Słownik kolokacji angielskich

comforting lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocieszając kłamstwo
  1. comforting przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or are all our legends nothing more than a pack of comforting lies?

    Podobne kolokacje: