"Big Lie" — Słownik kolokacji angielskich

Big Lie kolokacja
Popularniejsza odmiana: big lie
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże Kłamstwo
  1. big przymiotnik + lie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The health and social care bill is based on three big lies.

    Podobne kolokacje: