"in a lie" — Słownik kolokacji angielskich

in a lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kłamstwie
  1. in przyimek + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are the ones who go after the big fish in difficult lies.

    Podobne kolokacje: