KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"to lies" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to lies" po angielsku

czasownik
Formy nieregularne: past tense  lay, past participle  lain, present participle  lying
 1. leżeć [INTRANSITIVE]
  He was lying on the bed. (On leżał na łóżku.)
  Jane was lying on the sofa, asleep. (Jane leżała na sofie, pogrążona we śnie.)
  She looked up from where she was lying. (Ona spojrzała z miejsca, w którym leżała.)
  Czasownika "lie", "lay", "lain" (leżeć) nie należy mylić z "lay", "laid", "laid" (kłaść, położyć).
 2. być pochowanym, spoczywać (o zmarłym) [INTRANSITIVE]
  Here lies one of the greatest warriors of our times. (Tutaj został pochowany jeden z największych wojowników naszych czasów.)
  Where does your grandfather lie? (Gdzie jest pochowany twój dziadek?)
 3. istnieć (np. o problemie) [INTRANSITIVE]
  The problem lies in the lack of communication between them. (Problem leży w braku komunikacji między nimi.)
  We have to find out where the problem lies. (Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.)
 4. pozostawać w jakimś miejscu [INTRANSITIVE]
  Spain lies in the west of Europe. (Hiszpania leży na zachodzie Europy.)
  Do you know where Wroclaw lies? (Wiesz, gdzie znajduje się Wrocław?)
 5. znajdować się [INTRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Barack Obama doesn't lie.
czasownik
 1. kłamać [INTRANSITIVE]
  Don't lie to me. (Nie okłamuj mnie.)
  I think she was lying. (Myślę, że ona kłamała.)
  Who knows what else he's lied about? (Kto wie, o czym jeszcze on skłamał?)
  Czasownik "lie" w znaczeniu "kłamać" odmienia się regularnie: Past tense - lied, Past participle - lied, Present participle - lying

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kłamstwo [COUNTABLE]
  He's telling lies all the time. (On mówi kłamstwa przez cały czas.)
  It was just a pack of lies. (To był tylko stek kłamstw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to lies" — Słownik kolokacji angielskich

to lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kłamstw
 1. to przyimek + lie rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  So we'll hold a conference and listen to his lies.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo