"of lies" — Słownik kolokacji angielskich

of lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kłamstw
  1. of przyimek + lie rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps he is the father of lies, just as you said.

    Podobne kolokacje: