"with lies" — Słownik kolokacji angielskich

with lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kłamstwami
  1. with przyimek + lie rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His words told her someone had hurt him with their lies.

    Podobne kolokacje: