"for one's lies" — Słownik kolokacji angielskich

for one's lies kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś kłamstwa
  1. for przyimek + lie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She can only think of the hate for the lies he had told her.

    Podobne kolokacje: