"spin lies" — Słownik kolokacji angielskich

spin lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrót tkwi
  1. spin czasownik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But," and he leaned forward on his wicker wood chair which creaked slightly, "Holders can spin great lies.

    Podobne kolokacje: