BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"believe one's lies" — Słownik kolokacji angielskich

believe one's lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wierzyć czyjś kłamstwa
  1. believe czasownik + lie rzeczownik
    Silna kolokacja

    I couldn't tell if he believed his lies or not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo