"alleged lie" — Słownik kolokacji angielskich

alleged lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzić kłamstwo
  1. alleged przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meanwhile, federal prosecutors investigating Computer Associates, the Long Island software giant, have focused on alleged lies that executives told to prosecutors, not the accounting chicanery that Computer Associates allegedly used to inflate its profits.

    Podobne kolokacje: