"greatest lie" — Słownik kolokacji angielskich

greatest lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wielkie kłamstwo
  1. greatest przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Man is a political animal" said Aristotle telling one of the greatest lies in human history.

    Podobne kolokacje: