"with one's lies" — Słownik kolokacji angielskich

with one's lies kolokacja
Popularniejsza odmiana: with lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś kłamstwa
  1. with przyimek + lie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His words told her someone had hurt him with their lies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo