"fat lie" — Słownik kolokacji angielskich

fat lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grube kłamstwo
  1. fat przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of course, sometimes in order to help people see the truth, you've got to tell them a big fat lie.

    Podobne kolokacje: