"great lie" — Słownik kolokacji angielskich

great lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie kłamstwo
  1. great przymiotnik + lie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was like they were living a great lie, and I had to find them out.

    Podobne kolokacje: